Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja.

Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
PAUTAN KERAJAAN
TOP