VISI
Memberi khidmat yang sempurna dan berkesan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka bersesuaian dengan kedudukannya sebagai Ketua Negeri seperti termaktub di dalam Perlembagaan Negeri Melaka, di samping mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra antara Kerajaan Negeri dan orang ramai.
MISI
Menjadi sebuah Jabatan yang bertanggungjawab meletakkan kedudukan Tuan Yang Terutama di-Pertua Negeri Melaka sebagai institusi yang tertinggi serta dihormati di Negeri Melaka.

PAUTAN KERAJAAN
TOP