Bil. Penerangan
1 Urusan Kunjungan Hormat termasuk dari duta-duta asing akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka.
2 Urusan jemputan rasmi dan tidak rasmi akan dimaklumkan kepada penganjur dalam tempoh 2 hari setelah dipersetujui oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka
3 Urusan menandatangani watikah/enakmen-enakmen akan diselesaikan dalam tempoh 2 hari selepas ditandatangani oleh T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Melaka
4 Persetujuan kelulusan cadangan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Melaka akan dimaklumkan kepada urusetia dalam tempoh 1 hari bekerja. Urusan surat-menyurat akan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari selepas dipersetujui.
5 Urusan pembayaran bekalan/perkhidmatan akan dibayar dalam tempoh 7 hari.

PAUTAN KERAJAAN
TOP